DLACZEGO ZEROPA

Stworzyliśmy ZEROPA w oparciu o 5 kluczowych wartości?

Zeropa - Wzrost wydajności operacji logistycznych

Wzrost wydajności operacji logistycznych

 • Komplet łatwo dostępnej informacji w ZŁD
 • Lepsze planowanie
 • Uproszczenie procesów
 • Redukcja pracochłonności

Redukcja kosztów finansowych

 • Transparentność łańcucha dostaw (visibility)
 • Redukcja dokumentów papierowych
 • Zero zwrotów z powodu błędów w dokumentach WZ lub ich braku
 • Sprawny kanał wyjaśniania rozbieżności i pomyłek w dostawach
 • Spójne zarządzanie aktywami zwrotnymi
Zeropa - Redukcja kosztów finansowych

Zeropa - Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

 • Zero Papierowych WZ
 • Redukcja liczby zwrotów, odrzuconych dostaw, zbędnych przebiegów
 • Minimalizacja biurokracji i kosztów politycznych
 • Dobra i wydajna współpraca na linii magazyn - kierowcy
 • Spokojniejsza praca kierowców
 • Skrócenie czasu postoju samochodów w DC, wzrost wydajności transportu

Bezpieczeństwo

 • Bezpieczeństwo informacji
 • Prostsze procedury - mniej błędów w całym systemie
 • Kompleksowa cyfryzacja - łatwa kontrola (rejestracja kierowców, sprawdzanie dostaw)
 • Mniej wymaganych interakcji magazyn - transport
 • Ograniczenie okazji do transmisji patogenów
Zeropa - Bezpieczeństwo

Zeropa - Rezyliencja

Rezyliencja

 • Dostępność informacji - „visibility” w łańcuchu dostaw
 • Większa standaryzacja procesów
 • Sprawne zarządzanie odstępstwami / poprawa wskaźników jakościowych
 • Wsparcie operacji w warunkach wielokulturowości, barier językowych i covid-19
 • Szybsza adaptacja / ułatwienie zmiany obsady
@ 2024 ZEROPA